Mezinárodní horský průvodce UIMLA

Aktivní člen Českého spolku horských průvodců

https://www.horskypruvodce.cz/katerina-hlavsova

Certifikáty a osvědčení